Interlocking Marble White Tree - 3 sizes

$50.00
Size
$50.00

Mini: 3"L x 3"W x 5"H

Small:  5"L x 5"W x 8"H 

Tall : 7-1/2"L x 7-1/2"W x 12"H